Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Mellansvenska Städ AB arbetar med kvalitetsledning enligt ISO 9001:2008 och miljöledning enligt ISO 14001:2004. Företaget har varit certifierat sedan december 2000. Interna revisioner utförs två gånger per år och den externa revision utförs en gång per år av Nemko Sweden AB.

Mellansvenska Städ AB s ledningssystem består av KVALITET – MILJÖ – ARBETSMILJÖ. De tre grupperna ska tillsammans verka för att Mellansvenska Städ AB levererar en hög kvalitet till kunden med miljövänliga metoder och friska, engagerade och nöjda medarbetare.

Att detta efterlevs kontrolleras genom avvikelsehantering, kvalitetsuppföljning, enkäter, miljöutredningar, kund- och personalmöten etc. Översikter och förbättringsplaner används och kommuniceras på alla nivåer i företaget.

 

Miljö

Mellansvenska Städ AB:s verksamhet påverkar i allra högsta grad miljön. Lokalvården är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet.

Genom ökad kunskap och medvetenhet kan vi styra mot bättre miljöval. Därför medverkar vi aktivt i miljöarbetet genom

  • Utbildning av personal
  • Information till våra kunder
  • Krav på leverantörer och tillverkare
  • Miljöval av material

På så sätt stärker Mellansvenska Städ AB sin roll i en tid som kräver allt mer miljöhänsyn.

Kvalitetssystemet skall aldrig betraktas som färdigarbetat. Det skall fortlöpande förfinas och förbättras genom tillvaratagande av vunna erfarenheter. I vårt kvalitetsarbete ingår att beakta miljöfrågorna och utifrån miljöarbetets utveckling successivt integrera detta in i kvalitetssystemet.

Vi ska fortsätta att förbättra kunskapen om material, redskap och utförande. Genom en öppen dialog och ökade krav på våra leverantörer stimulerar vi utvecklingen av nya idéer till nytta för miljön, våra kunder och oss själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *