Stockholm

Kontakta oss

Städfirma som utför städning i Stockholm med omnejd

Vi är ett städföretag med anor. Vi har funnits sedan slutet av 1950-talet och vår Stockholm-filial arbetar i och runtomkring vår huvudstad.

Miljö- & kvalitetsmedvetet städföretag

Vi utför städning både för företag och privatpersoner i en mängd olika miljöer. Gemensamt är att vi arbetar efter ledorden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det vill säga att vi levererar en tjänst av hög kvalitet med miljövänliga metoder utförd av nöjda och engagerade medarbetare. Att detta efterlevs kontrollerar vi med kvalitetsuppföljning, avvikelsehantering, enkäter, miljöutredningar, kund- och personalmöten med mera. Resultat och förbättringsplaner kommuniceras på alla nivåer i företaget.

Nedan följer en lista med exempel på vilka städarbeten vi utför:

 • Kontorsstädning
 • Städning i offentliga miljöer som centrum etc.
 • Butikstädning
 • Städning i skolor
 • Städning i vård – sjukhus & vårdcentraler
 • Specialstädning – flytt- & storstädningar, rengöring & avkalkning av vitvaror etc.
 • Fönsterputsning
 • Golvvård – Mjuka mattor rengöres på djupet med extraktionsmetoden, vi lägger ny yta på hårda golv etc.
 • Städning efter om- & nybyggnationer
 • Hemstädning – du kan utnyttja RUT-avdraget, vilket halverar din kostnad.

Ett ISO-certifierat städföretag

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2008 för kvalitetsledning och ISO 14001:2004 för miljöledning. Första certifieringen fick vi 2000. Interna revisioner utförs 2 gånger per år och externa utförs 1 gång per år av Nemko Sweden AB.

Miljön är prioriterad hos oss

Mellansvenska Städ AB är ett städföretag där miljön sätts högt på agendan. Lokalvård påverkar miljön i allra högsta grad och vi försöker se till att den utförs med så miljövänliga metoder som bara möjligt. Vi arbetar aktivt med kontinuerliga insatser som:

 • Utbildning av personalen
 • Information till kunder
 • Användning av miljövänliga material
 • Krav på leverantörer och tillverkare

Ett fortlöpande miljöarbete

Att värna om miljön är viktigt både för alla oss som lever nu och inte minst för kommande generationer. För att upprätthålla en hög nivå på vårt miljöarbete ser vi det aldrig som färdigarbetat och försöker hela tiden förfina det genom tillvaratagande av inhämtade erfarenheter. Vi integrerar successivt nya miljövänligare metoder i våra arbetsrutiner.

Kontakta oss för mer info

Vi utgår alltid från kundens behov och arbetar målinriktat för att leverera rätt tjänst just för dig. Vi för alltid en öppen dialog med dig som kund för att uppnå just detta. Kontakta oss för mer information om miljövänlig och effektiv städning på telefon: 08-730 50 95 eller via e-post: sthlm@mellstad.se.

Stockholm

Mellansvenska Städ AB
Banvaktsvägen 24
171 48 SOLNA

Tel: 08-730 50 95
Fax: 08-735 84 60

E-post: sthlm@mellstad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *