Göteborg

Kontakta oss

Städfirma i Göteborg

Mellansvenska Städ är det städföretaget som har varit längst i branschen med sina 57 år, och är en av det största. Vi är ett familjeföretag som erbjuder ISO-certifierad städning i Göteborg med närområde, både för företag och privatpersoner.

Städfirma inom familjen

Alvar Svärling startade Mellansvenska Städ AB år 1957. Verksamheten har växt sedan dess och idag drivs företaget av tre söner. Vi har distriktskontor över hela Mellansverige och vi är ett av Sveriges största städföretag och har 300 årsanställda samt över 600 fasta kunder. Vi samarbetar med leverantörer av tex entrémattor, kaffeautomater och tvätt. Vi är även anknutna till följande organisationer:

 • Medlem i branschorganisationen SSEF
 • Delägare i SAF-Almega
 • Har avtal med Fastighetsanställdas förbund
 • Hängavtal med Kommunal
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • HTF
 • Ledarna

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vårt ledningssystem bygger på ledorden kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De ska tillsammans göra att vi levererar tjänster till kunden med hög kvalitet med miljövänliga metoder utförda av friska, engagerade och nöjda medarbetare. Vi kontrollerar detta genom avvikelsehantering, enkäter, kvalitetsuppföljning, miljöutredningar, kund- och personalmöten med mera. Förbättringsplaner och översikter implementeras och kommuniceras på alla nivåer i företaget.

Vi är ISO-certifierade

Mellansvenska Städ har varit ISO-certifierade sedan år 2000. Idag inom kvalitetsledning ISO 9001:2008 och miljöledning ISO 14001:2004. Interna revisioner genomförs 2 gånger per år och en extern revision utförs en gång per år av Nemko Sweden AB.

Miljö

Vår verksamhet påverkar miljön och lokalvård är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet. Via ökad kunskap och medvetenhet riktar vi företaget mot bättre miljöval. Vi arbetar aktivt med miljöarbete genom att:

 • Utbilda personal
 • Informera våra kunder
 • Ställa krav på leverantörer och tillverkare
 • Välj miljövänliga material och produkter
 • Miljöhänsyn i fokus

Vi verkar i en tid när miljöhänsyn blir allt viktigare, både för oss som lever idag och inte minst för kommande generationer. Därför förfinar vi fortlöpande vårt kvalitetsarbete genom att noggrant tillvarata erfarenheter och att hela tiden beakta miljöfrågorna. Detta gör att vi att vi förbättrar kunskapen om material, redskap och utförande mot målet att kombinera hög kvalitet med miljöhänsyn. Genom att alltid föra en öppen dialog och ökade krav på våra leverantörer ser vi till att stimulera utvecklingen av nya ideér som är bra för miljön, våra kunder och oss själva.

Kontakta oss

Vi arbetar med företag och privatpersoner. Oavsett vad storleken är på uppdraget så utför vi det med dina behov som utgångspunkt och med samma kvalitetsmedvetenhet. Kontakta oss för städning i Göteborg med närområde på telefon: 031-17 17 40 eller via e-post: gbg@mellstad.se.

Göteborg

Mellansvenska Städ AB
Klangfärgsgatan 5
426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-17 17 40
Fax:031-711 96 45

E-post: gbg@mellstad.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *